Styret

Et engasjert og dyktig styre ble valgt på vårt årsmøte 22.04.2018

Styreleder
Laila Lofthus Tønnessen

Nestleder
Berit Valdemarsen

Sekretær/Kasserer
Roar Tønnessen

1. Styremedlem
Bjørn Helge Knudsen

2. Styremedlem
Irene Aanestad

1. Varamedlem
Alfhild Judith Tønnessen

2. Varamedlem
Arne Johansen