Styret

Et engasjert og dyktig styre ble valgt på vårt årsmøte 02.04.2017 og dette styret ble valgt videre etter ekstraordinært årsmøte på Klepp den 06.08.2017

Styreleder
Roar Tønnessen

Nestleder
Berit Valdemarsen

Kasserer/Sekretær
Laila Lofthus Tønnessen

Styremedlem
Bjørn Helge Knudsen

Styremedlem
Irene Aanestad

Varamedlem
Oddveig Langhelle Lea

Varamedlem
Anne Beth Nilsen