Om FRK

Hva er FRK?
FRK er først og fremst forkortelsen av: Foreningen Romanifolkets Kystkultur. Dette er en landsdekkende forening som har som førsteprioritet å arbeide aktivt for bevaring og oppreisning av kystkulturen til Romanifolket / De reisende. På lik linje som andre romani- organisasjoner i Norge, kjemper også vi aktivt for vårt folks rettigheter, aksept og respekt både overfor storsamfunnet, men også overfor myndigheter.

FRK ble grunnlagt den 03. mai 2006 i Oltedal som ligger i Gjesdal kommune. Egen artikkel om stiftelsesmøtet kan leses under arrangementer på siden vår. FRK er en forening som er tuftet på flertallsvilje og demokrati. Hos oss blir alle hørt, og vi lever etter mottoet og slagordet «Sammen er vi sterke».

 

Kystkulturen – førsteprioritet
Vi må ikke glemme at kystkulturen er meget viktig når vi skal presentere helhetsbildet av Romanifolkets kultur. Om lag halvparten av dette folket levde og lever langs vår langstrakte kyst. Dette kunne vi ikke tro når vi ser hvordan vårt folks kultur har blitt presentert tidligere.

Kultursenter
FRK vil arbeide iherdig mot det mål å få etablert et eget kultursenter for kystkulturen som ikke skal styres av andre enn vårt folk, vi har til nå samlet inn gjenstander av ulik art som vi oppbevarer, for når den tid kommer å plassere på vårt senter, vi har også allerede et hundretalls eldre bilder av kyst reisendes som er innsamlet med samme tanke som gjenstandene.

Medlemmene
I tillegg til det som er nevnt over vil FRK arbeide for sine medlemmer på flere områder. Vi kan nevne: Familiegjenforening, hjelpe til med å utforme søknader, språkkurs, håndverkskurs med mer og sist men ikke minst har vi kulturkvelder hvor vi samles og koser oss sammen på vår måte. Vi arrangerer også større treff på landsbasis. Dette var i korthet det vi i FRK står for, så om du har interesse av å være med oss skal du vite at du er hjertelig velkommen og du er da hjertelig velkommen til å kontakte oss for en prat.

Med vennlig hilsen oss i
Foreningen Romanifolkets Kystkultur