Håndverk

Når vi nå skal presentere noe av romanifolkets tradisjonelle håndverk vil vi først si noen ord om hvor uvitende storsamfunnets folk er, og hvor stor nytte det er for at vi driver med opplysningsarbeid.

Vi har spurt mange om de visste hvilket håndverk vårt folk kunne og har bidratt med til samfunnet. 90% av dem vi spurte svarte da «vi vet at dem lagde mye visper og solgte». Vi ble dessverre ikke overrasket over denne uvitenheten for vi vet hvor seiglivede mytene om oss er.

Vi vil her nå legge ut noen bilder av ulike håndverksprodukter o.l. slik at dere bedre kan forstå hvor allsidig og dyktige vårt folk har vært og er. Samtidig vil vi vise at romanifolket utøvde mange typer håndverk, og var anerkjente kunstnere innen flere typer håndverk.


 

Strengarbeid
Vår mening med å legge ut disse sidene er ikke bare å presentere bilder av ulike ting, men noe enda viktigere, nemlig å forsøke å avlive myter som eksisterer slik blir dette å se på som informasjon.

Visper

Visper
Her vil vi starte med visper som er et krevende strengarbeid og som 90 % av buroane visste om. Her utviklet dem selv sitt eget mønster slik at andre som kjente til dette da kunne fastslå hvem som hadde laget dem. Over ser dere et eksempel på dette, bildet viser to visper som for så vidt ser like ut men ved nærmere ettersyn vil dere se at der er to ulike mønster på disse.

Ovenfor ser dere tre bilder som også viser allsidigheten og oppfinnsomheten av vårt folks evne til å tenke og utviklse seg i sitt arbeide.
Bilde 1: Ulike bruksgjenstander som korg, knagger til håndklær & sileøser.
Bilde 2: Såpeskål, et grovlaget redskap innbundet i et nydelig mønster.
Bilde 3: En ramme rundt et bilde til å henge på veggen, nydelig kunstverk.

Håndverket eksisterer også i dag
Vi legger også ut noen flotte bilder som et av våre medlemmer har laget. Så det viser seg at vårt håndverk i høyeste grad er i live ennå. Disse bildene du får se nedenfor er bare et lite utvalg. Alle produktene er laget av glødet tråd, derfor den fine mørke fargen. En stor takk rettes til Glenn-Frode for at vi har fått tillatelse til å legge ut disse nydelige bildene av fantastisk bra håndverk.

Smijernsarbeid
Det er rent ufattelig at vårt folk kunne utføre så fint og for seg gjort håndverk når det gjelder smijernsarbeid. Der hersker ingen tvil om at dem var meget dyktige smeder, men det som burde imponere alle er at tatt i betraktning at dem ikke hadde en stasjonær smie med nødvendig redskap, men transportable ambolter som dem tok med seg der dem vandret , så lagde dem en grue som måtte fungere som esse og en blåsebelg for å holde varmen ved like. Det er i dette lys at vi må se på det arbeid dem utførte og det står der respekt av.

Blikk og kobberslager arbeid
Det er allment kjent at vårt folk var meget dyktige blikkenslagere og kobberslagere, dem lagde de utroligste ting i metall, alt fra takrenner, spann, bøtter, kjøkkenutstyr og pyntegjenstander. Der finnes den dag i dag patenter som vårt folk har som nå masseproduseres.

Vi innehar heldigvis massevis av bilder og også gjenstander av de ulike håndverk men som dere ser ovenfor så legger vi bare ut noen få bilder slik at dere som ikke før visste hvor allsidige dem var, herved kan danne dere et visst inntrykk, da er vårt opplysningsarbeid også vellykket.

Arbeid i kopper og messing
Dette føyer seg også til samme yrkesutøvere som ovenfor. Håper dette er med på å utvide horisonten til dere som ikke har visst bedre, nyt disse få eksempler vi også her vil åpenbare for dere alle.

Arbeid i bein
Det er direkte ufattelig for oss å kunne forstå hvordan dem klarte å arbeide i hardt beinmateriale med så enkle og primitive redskaper som dem var i besittelse av. Et tidkrevende og nøyaktig arbeid, vi har all grunn til å være stolte av våre forfedre som mestret dette.

De Reisende var anerkjente knivmakere
Det er allment kjent at de reisende var dyktige knivmakere, dem laget alt fra brukskniver til de flotteste festkniver. Jeg er glad for at denne tradisjonen lever videre, flere av våre medlemmer er meget dyktige knivmakere så her holder vi tradisjonen lys levende.

Smykker
De arbeidet også med edlere metall og smykker var dem særdeles dyktige til å lage, de laget sine egne mønstre og utseende som dem i ettertid skulle tatt patent på.

De var også etterspurte urmakere
Vi avslutter dette lille glimt i vårt folks håndverk med å legge ut dette siste bilde, dem reparerte alle slags ur fra veggur til lommeur. Håper også dette innblikket kan bidra til at dere får et mer nyansert syn på vårt folk slik at myter kan avlives og at det har vert nyttig informasjon.

Her er en Reisende i ferd med å reparere lommeur, han har her noen å ta av.
Her er en Reisende i ferd med å reparere lommeur, han har her noen å ta av.