Bli medlem

Hvem kan bli medlem?
Alle som ønsker det og som sier seg enig i FRK`s formålsparagraf kan bli medlem i vår forening.

Hvilke typer medlemskap finnes? 
Vi har som våre vedtekter sier, to typer medlemskap pr i dag; Enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Alle våre medlemskap gjelder for ett kalenderår og forfaller ved årsskifte.

Enkeltmedlemskap
Dette er medlemskapet for deg som kun ønsker ett medlemskap i foreningen. Dette medlemskapet gir rett til 1 stemme og er for personer over 18 år. Pris: 150,-

Familiemedlemskap
Dette er medlemskapet for familien. Med familien menes inntil to voksne og denne hustandens barn under 18 år. Dette medlemskapet gir rett til 2 stemmer. Pris: 250,-

Hvordan bli medlem?
Du kan bli medlem på to måter. Det enkleste er å fylle ut skjemaet nedenfor, men du kan selvsagt også sende en e-post til oss. Kontakt informasjon ligger på høyre siden her.


[easy_contact_forms fid=2]